Support D.I.Y.


gigspace


Stoa 60!

The Covid-19 pandemic forced us to suspend

indefinitely the operation of the venue.

Stoa 60 needs any financial support that each of you

can afford to help us cover part of our expenses.

Η πανδημία του Covid-19 μας ανάγκασε να αναστείλουμε, επ’ αόριστον, τη λειτουργία του χώρου.

H Στοά 60 έχει ανάγκη την όποια οικονομική ενίσχυση μπορεί να δώσει η καθεμιά και

ο καθένας από εσάς ώστε να καλυφθεί ένα μέρος των εξόδων του.

7 % of € 1500

100 reached in total

-787 days leftPledge your donation in support of this campaign by pressing the big red button above

You can also donate to this campaign with Ether.
Keep in mind, crypto donations are direct donations - not pledges - and not refundable.

You can donate with ether to the following address:

About

Stoa 60 is a DIY concert venue in Heraklion, Crete, which supports the independent music scene against the logic of profit and the industrialisation of entertainment. It operates in a framework of equality, without distinctions between musicians-audiences-organizers, without restrictions on musical genres and against sexist, fascist and racist behaviours. We see music as a means of expression, dissemination of ideas and an occasion for socialization, interaction and co-production.

Our revenue comes exclusively from your contributions to the donations box and the bar, which operate during live shows and cover our needs for equipment, band transport and the operating expenses of Stoa. Your contributions to the donations box and bar are absolutely voluntary - this implies that anyone may contribute whatever they want to help cover the costs of the live shows and our other operating expenses without a requirement to pay in order to attend the events organised.

Further info

Facebook:
stoa60

website:
stoa60blog

Merlins.gr interview:
merlins.gr

Η Στοα 60 είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος συναυλιακος χώρος στο Ηράκλειο Κρήτης, που στηρίζει την ανεξάρτητη μουσική σκηνή και δεν βασίζεται στη λογική του κέρδους και της βιομηχανίας του θεάματος. Λειτουργεί σε ένα πλαίσιο ισότητας, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ μουσικών-κοινού-διοργανωτών, χωρίς περιορισμούς σε μουσικά είδη και ενάντια σε σεξιστικές, φασιστικές και ρατσιστικές συμπεριφορές. Βλέπουμε την μουσική σαν ένα μέσο έκφρασης, διάδοσης ιδεών και αφορμή κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης και συνδιαμόρφωσης.

Τα έσοδα του χώρου προέρχονται αποκλειστικά από το κουτί ενίσχυσης και το bar, που λειτουργεί κατα την διάρκεια των live, και είναι η ελάχιστη αλληλέγγυα αναγκαιότητα για να υπάρχει ευπρεπής εξοπλισμός, για την κάλυψη των μεταφορικών των μπαντών και για λειτουργικά έξοδα του χώρου. Το κουτί ενίσχυσης και το bar λειτουργούν με ελεύθερη συνεισφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει ότι κρίνει αναγκαίο για να καλυφθούν τα έξοδα του live και του χώρου. Οι προτεινόμενες τιμές λειτουργούν ενδεικτικά για τα έξοδα και όχι σαν αποκλεισμός για κάποιον που θέλει να παρευρεθεί.

Further info

Facebook:
stoa60

website:
stoa60blog

Merlins.gr interview:
merlins.gr

Stoa 60 is a diy venue organizing live shows located in exotic Heraklion, in the island of Crete. In the 5 years of its operation,we have hosted more than 150 live acts from Greece and abroad, proving that the dream of a self organized and anti commercial venue is not a utopia for Heraklion. A dream that became reality only thanks to the solidarity and the donations of the attendants of every gig.

Unfortunately the Covid 19 pandemic has forced us to suspend our activities indefinitely, and cancel upcoming gigs which are our primary and almost exclusive source of revenue. Despite the difficulties, we feel the need to keep the space alive and ready to return to its normal operation whenever that is considered safe and possible.

Even though Stoa 60 is closed, it needs the support of each and everyone of you, in order to cover part of its expenses (rent, bills and repairs) till January. In the meantime we are trying to find other means of support, such as concerts and parties in public spaces.

For us, the return to “normality”, demands the same things as before: free spaces without bosses*, employees and customers, without sponsors and bracelets. Spaces where we can come together freely, and express ourselves without anyone profiting from our needs. Lastly, we want to make clear that any amount collected over the target specified, will be used for the support of other anti-commercial, self organized spaces and projects as an act of solidarity.

In hopes that soon we will meet again in front of the stage of our beloved basement…

Till then stay safe and keep supporting diy and self organized projects and spaces.

Stoa 60

Στα 5 χρόνια λειτουργίας της, η Στοά 60 που βρίσκεται στο εξωτικό Ηράκλειο Κρήτης, φιλοξένησε περισσότερα από 150 μουσικά συγκροτήματα από Ελλάδα και εξωτερικό, αποδεικνύοντας ότι το όνειρο μιας αυτοδιαχειριζόμενης και αντι-εμπορευματικής ζωντανής μουσικής σκηνής στο Ηράκλειο δεν είναι ουτοπία. Ένα όνειρο που έγινε πράξη μόνο μέσα από την αλληλεγγύη, την υποστήριξη και την ελεύθερη οικονομική συνεισφορά των συμμετεχόντων - επισκεπτών σε κάθε live.

Η πανδημία του Covid-19 μας ανάγκασε να αναστείλουμε, επ’ αόριστον, τη λειτουργία του χώρου, ακυρώνοντας επερχόμενα live, τα οποία αποτελούν και την κύρια πηγή εσόδων του. Παρά τις δυσκολίες, νιώθουμε την ανάγκη να κρατήσουμε το χώρο ζωντανό κι έτοιμο να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία όταν αυτό θα είναι ασφαλές και δυνατό.

Έστω και κλειστή, λοιπόν, η Στοά 60 έχει ανάγκη την όποια οικονομική ενίσχυση μπορεί να δώσει η καθεμιά και ο καθένας από εσάς, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος αυτών των εξόδων (ενοίκιο, λειτουργικά έξοδα και επισκευές) έως τον Ιανουάριο, όσο εμείς ταυτόχρονα εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές μορφές στήριξης, όπως συναυλίες σε δημόσιους χώρους ή και πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης.

Για μας η επαναφορά στην ‘’κανονικότητα’’ απαιτεί ότι και πριν : χώρους με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς αφεντικά, εργαζόμενους και πελάτες, χωρίς χορηγούς και βραχιολάκια. Χώρους που θα μπορούμε να συναντιόμαστε ελεύθερα, να εκφραζόμαστε, να προβληματιζόμαστε χωρίς κανείς να εκμεταλλεύεται αυτή μας την ανάγκη. Θέλουμε, τέλος να ξεκαθαρίσουμε ότι όσα παραπάνω χρήματα εκτός στόχου συγκεντρωθούν, θα διατεθούν για τη στήριξη άλλων αντι-εμπορευματικών, αυτοδιαχειριζόμενων, αυτοοργανωμένων χώρων και εγχειρημάτων ως κίνηση αλληλεγγύης.

Με την ευχή να επανέλθουμε σύντομα μπροστά από το stage της αγαπημένης μας υπόγας… Μέχρι τότε μείνετε ασφαλείς και υποστηρίζετε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα.

Stay safe

Στοά 60..

7 % of € 1500

€ 100 reached in total

-787 days left


->