Styðjum Ragnheiði Freyju og Jórunni Eddu!

Support Ragnheidur and Jórunn!

1% of €2500

€ 30 reached in total

-1108 days leftAbout

About

We who organize this fundraising are an informal group of individuals and comrades of Ragnheiður and Jórunn. Together we form a group that is under the banner Að standa upp (To stand up) and our main platform the website www.adstandaupp.com.

We consider it of great importance to stand with those who go beyond their daily routine to resist oppressive power structures and mechanisms that tear down human dignity and life just in order to divide and rule.

We share a common ideal of a brighter world where people's lives are not valued by where they were born or their skin color. Day after day, people are fighting for their lives on borders around the world, especially on the borders of Western nations, and we believe it is necessary to stand in solidarity with them, while also defending the freedom to do so. Authorities across Europe are punishing people for exercising this freedom, and the case of Ragnheiður and Jórunn is just one example of many.

Við sem sjáum um þessa fjáröflun erum óformlegur hópur stuðningsfólks og félaga Ragnheiðar og Jórunnar og stöndum á bak við heimasíðuna www.adstandaupp.com.

Sem hópur teljum mikilvægt að standa með þeim sem fara út fyrir sitt daglega amstur til að veita andspyrnu gegn valdakerfum sem rífa í sig mannlega reisn og líf til þess eins að deila og drottna yfir öðrum. Við deilum sameiginlegri hugsjón um bjartari heim þar sem líf fólks er ekki metið eftir vegabréfi þeirra, uppruna eða húðlit.

Dag eftir dag berst fólk fyrir lífi sínu á landamærum víðsvegar um hnöttinn, sérstaklega á landamærum hinna vestrænu þjóðríkja, og við teljum það nauðsynlegt að standa með þeim og verja frelsið til að gera slíkt. Yfirvöld víða um Evrópu refsa nú fólki fyrir að nýta þetta frelsi og er mál Ragnheiðar og Jórunnar aðeins eitt dæmi af mörgum.

Styðjum Ragnheiði Freyju og Jórunni Eddu!

Support Ragnheidur and Jórunn!


Máli Jórunnar og Ragnheiðar lauk í Landsrétti í nóvember 2020, eftir meira en fjögurra ára óvissu. Þær voru upphaflega ákærðar í fjórum liðum fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, tveimur árum eftir að hafa reynt að stöðva brottvísun Eze Okafor á Keflavíkurflugvelli. Héraðsdómur sýknaði þær af einum liðnum, að hafa raskað öryggi flugvélarinnar. Landsréttur sýknaði þær af öðrum til viðbótar, að hafa valdið röskun á flugsamgöngum. Eftir stóðu tveir ákæruliðir sem báðir dómstólar uppihéldu; að þær hafi reynt að tálma lögreglumenn í brottvísun Eze, og þær hafi ekki hlýtt flugþjónum í vélinni.

Héraðsdómur hafði staðhæft án frekari rökstuðnings að „tjáningar- og fundafrelsi [sæta\] ákveðnum takmörkunum og geta ekki réttlætt háttsemi ákærðu.“ Landsréttur sveigði frá þessari túlkun, greindi á hvaða forsendum mætti skerða það frelsi, og mat frelsið meira en Héraðsdómur. Verjandi Ragnheiðar sagði í samtali við Vísi (www.visir.is/g/20202042755d/refsingu-frestad-fyrir-motmaeli-i-flugvel-icelandair að „dómurinn muni hafa fordæmisgildi um tjáningarfrelsi í landinu.“)

Niðurstaða dómsins var að Jórunn og Ragnheiður skyldu sæta skilorði í tvö ár og að refsing myndi falla niður að því uppfylltu. Til stuðnings vísar dómurinn ekki aðeins til tjáningarfrelsis þeirra, heldur líka að „verulegur dráttur“ varð á málinu. Ákæra „var ekki gefin út fyrr en tæplega tveimur og hálfu ári eftir að atvik gerðust og nú er liðið vel á fimmta ár síðan þau áttu sér stað.“ Til viðbótar skilorðinu voru þær dæmdar til að greiða helming málsvarnarlauna, alls yfir milljón krónur hvor.

Vegna Covid-19 hefur reynst erfitt að skipuleggja fjáröflunarviðburði og því hefur verið ákveðið að notast við fjáröflun af þessu tagi fyrir síðustu þúsundköllunum. Allt umframfjármagn rennur til annarra samstöðumála sem eru í gangi á Íslandi gegn aðgerðarsinnum.

Hægt er að lesa nánar um málið á www.adstandaupp.com

Samstaða er ekki glæpur!
Ekki fleiri brottvísanir!

The case of Jórunn and Ragnheiður ended in the Land's Court in November 2020, after more than four years of uncertainty. The two were originally charged in four counts before the Reykjavík District Court, two years after trying to stop the deportation of Eze Okafor at Keflavík Airport.

The district court acquitted them on one occasion: for having endangered the safety of the aircraft. The Land's court acquitted them in addition for having caused disruption to air travel.

The District Court had stated without further justification that "freedom of expression and assembly [are \] subject to certain restrictions and cannot justify the conduct of the accused." This is something that the Land's Court revoked and Ragnheiður's lawyer said in a conversation with Vísir after the verdict that "the ruling will set a precedent for freedom of expression in the country." ( www.visir.is/g/20202042755d/refsingu-frestad-fyrir-motmaeli-i-flugvel-icelandair )

The verdict was that Jórunn and Ragnheiður were to be on probation for two years and that the sentence would be suspended if fulfilled. In support, the court refers not only to their freedom of expression, but also to the fact that there was a "significant delay" in the process of case. The charge "was not issued until almost two and a half years after the incident and now it is well into the fifth year since it took place." In addition to the probation, they were sentenced to pay half of the defence salary, a total of over a million ISK each.

Due to Covid-19, it has been difficult to organize fundraising events, so it has been decided to start a fundraiser through the Karolina crowd funding platform for the money that remains to be collected. Any thing beyond the amount needed will be donated to other activists currently fighting the legal system in Iceland for solidarity actions with migrants.

Solidarity is our weapon!
No more deportations!

About

About

We who organize this fundraising are an informal group of individuals and comrades of Ragnheiður and Jórunn. Together we form a group that is under the banner Að standa upp (To stand up) and our main platform the website www.adstandaupp.com.

We consider it of great importance to stand with those who go beyond their daily routine to resist oppressive power structures and mechanisms that tear down human dignity and life just in order to divide and rule.

We share a common ideal of a brighter world where people's lives are not valued by where they were born or their skin color. Day after day, people are fighting for their lives on borders around the world, especially on the borders of Western nations, and we believe it is necessary to stand in solidarity with them, while also defending the freedom to do so. Authorities across Europe are punishing people for exercising this freedom, and the case of Ragnheiður and Jórunn is just one example of many.

Við sem sjáum um þessa fjáröflun erum óformlegur hópur stuðningsfólks og félaga Ragnheiðar og Jórunnar og stöndum á bak við heimasíðuna www.adstandaupp.com.

Sem hópur teljum mikilvægt að standa með þeim sem fara út fyrir sitt daglega amstur til að veita andspyrnu gegn valdakerfum sem rífa í sig mannlega reisn og líf til þess eins að deila og drottna yfir öðrum. Við deilum sameiginlegri hugsjón um bjartari heim þar sem líf fólks er ekki metið eftir vegabréfi þeirra, uppruna eða húðlit.

Dag eftir dag berst fólk fyrir lífi sínu á landamærum víðsvegar um hnöttinn, sérstaklega á landamærum hinna vestrænu þjóðríkja, og við teljum það nauðsynlegt að standa með þeim og verja frelsið til að gera slíkt. Yfirvöld víða um Evrópu refsa nú fólki fyrir að nýta þetta frelsi og er mál Ragnheiðar og Jórunnar aðeins eitt dæmi af mörgum.

1% of €2500

€ 30 reached in total

-1108 days left


->