Support D.I.Y

collective Idrima 2.14!

0% of €1650

€ 0 reached in total

-1440 days leftAbout

Η συναυλιακή ομάδα ΙΔΡΥΜΑ 2.14 συστάθηκε με σκοπό την διοργάνωση ανεξάρτητων και αυτοοργανωμένων συναυλιών, τόσο για εγχώρια όσο και για συγκροτήματα του εξωτερικού.

Σκοπός μας δεν είναι ο βιοπορισμός αλλά να δώσουμε ένα επιπλέον έδαφος για τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην Αθήνα.

Θεωρούμε ότι το D.I.Y. είναι πολιτική ενέργεια και ότι ο χαρακτήρας, η αμεσότητα και η ατμόσφαιρα των αυτοοργανωμένων εκδηλώσεων είναι από τις πλέον ανθρώπινες εκφράσεις μέσα στις σύγχρονες αποξενωμένες κοινωνίες.

Αυτό είναι που μας εκφράζει και μας κρατάει εδώ.

IDRIMA 2.14 was created in order to organize independent and self-organized concerts, for greek as well as for foreign bands.

Our purpose is not to earn money, but to provide an extra ground for this kind of events in Athens.

We believe that D.I.Y is politics, and that the nature, the directness and the feeling of DIY events are of the most human expressions in today's estranged societies.

This is what describes us and keeps us going.

Μετά από πέντε χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, 111 συναυλίες με πάνω από 250 διαφορετικούς καλλιτέχνες από την Ιαπωνία μέχρι την Κολομβία και τη Ρωσία μέχρι την Αυστραλία, που μας χάρισαν αναρίθμητες ώρες συνύπαρξης και που μας έφεραν όλους πιο κοντά , το Ίδρυμα χρειάζεται τη βοήθεια σας.

Η πανδημία και οι συνθήκες που επέφερε θέτει σε κίνδυνο την συνέχιση του εγχειρήματος μας, καθώς η παύση των συναυλιών καθιστά αδύνατη την πληρωμή των λειτουργικών εξόδων του χώρου μας. Συμφωνήσαμε όλοι λοιπόν, ότι έχουμε ακόμα πολλά να δώσουμε σαν Ίδρυμα, και γι αυτό επιλέξαμε να απευθυνθούμε σε όλους εσάς , μουσικούς και καλλιτέχνες που βρήκατε μια θέση στη σκηνή του Ιδρύματος, καθώς και όλους εσάς που ιδρώσατε και στηρίξατε κάθε συναυλία, να συνεισφέρετε στην κάλυψη των λειτουργικών μας εξόδων μέσω αυτής της crowd funding καμπάνιας στο Firefund.

Αναλυτικά, χρειαζόμαστε 1650 ευρώ ώστε να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα του χώρου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Φυσικά αυτό είναι ένα μέρος των εξόδων, ενώ για το υπόλοιπο έχουμε ήδη προβεί σε άλλες ενέργειες για να μαζευτεί, οι οποίες θα κρατήσουν το χώρο ζωντανό και όχι απλά τέσσερα ντουβάρια που θα μας περιμένουν από Δεκέμβρη. Άλλωστε τί ζωή μπορεί να έχουν τα ντουβάρια χωρίς όλους μας να τους δίνουμε αξία…

Θεωρούμε ότι το D.I.Y. είναι πολιτική ενέργεια και ότι ο χαρακτήρας, η αμεσότητα και η ατμόσφαιρα των αυτοοργανωμένων εκδηλώσεων είναι από τις πλέον ανθρώπινες εκφράσεις μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Έτσι λοιπόν, εφόσον το ποσό αυτό υπερκαλυφθεί, τα περαιτέρω έσοδα θα διατεθούν στην στήριξη μουσικών εγχειρημάτων και δομών που πλήττονται από την πανδημία.

Η ύπαρξη μας δεν έγκειται μόνο στην ανάγκη μας για συναυλίες και τη στήριξη της εγχώριας μουσικής σκηνής . Μέσα στα χρόνια στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και άλλες αυτοοργανωμένες μουσικές ομάδες, δομές προσφύγων, κινήσεις για δικαστικά και ιατρικά έξοδα ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αλλά και ανθρώπων της γειτονιάς μας που μας χρειάστηκαν.

Μια σκηνή 2x3 και 10 πόντων ύψους κατάφερε σε πέντε χρόνια να χωρέσει τη “σκηνή” ενός ολόκληρου πλανήτη!

Είμαστε σίγουροι πως αντέχει πολλά παραπάνω..!

Σας ευχαριστούμε,

‘Ιδρυμα 2.14

After five years of continued existence, with 198 live shows under our belt, from over 200 artists from Japan to Colombia and from Russia to Australia, that brought us closer together offering us countless hours side by side, Idryma 2.14 needs your help!

The current pandemic and its associated measures, that have threatened our ability to continue with this endeavor and temporarily prohibited live concerts from happening, have made it impossible for us to keep up with the expenses necessary to maintain our space. We all agreed that we still have a lot to offer, and that is why we are now turning to you, all the musicians and artists who found a place on our little stage and all the people who showed up and showed us your support with love, sweat and beers, to contribute to our crowd funding campaign on Firefund, to help us cover our operating costs.

More specifically, we need 1650 euros to cover the space’s maintenance expenses until December 2020. Of course, that is only part of the money we need to raise and we are already seeking out other ways that might help us keep this space vibrantly alive — not just four walls standing in waiting until December. After all, what life can concrete walls have without all of us there to give them value?

We believe DIY is a political act and that the character, immediacy and atmosphere of self-organized events is an integral human expression found within contemporary society.

So, if this needed amount is met and surpassed, any remaining funds will go towards supporting other musical endeavors and structures that have been affected by this pandemic. Our existence doesn’t spring merely from our need to book live concerts and support our local scene. Over the years we have supported, and continue to support, other self-organized music collectives, refugee facilities and resources, those in need of financial support for legal and medical aid, as well as people from our neighborhood who needed our help. Over five years, a 6x9-foot stage, just 4 inches high, has managed to fit the “scene” of the whole planet!

We are sure it can take on more than that!

Thank you,

Idryma 2.14


0% of €1650

€ 0 reached in total

-1440 days left

->