Support


Folk mot fossilgas


We're organising a mass action against fossil gas in Gothenburg, Sweden,
and we need YOU to make it happen!

We're organising a mass action against fossil gas in Gothenburg, Sweden,
and we need YOU to make it happen!

Vi organiserar en massaktion mot fossilgas i Göteborg
och nu behöver vi DIN hjälp!

We're organising a mass action against fossil gas in Gothenburg, Sweden,
and we need YOU to make it happen!

33% of €1500

€ 500 reached in total

-1768 days leftOm

Vi är ett nätverk av aktivister med olika bakgrunder, från olika rörelser, som tillsammans agerar för att fossila bränslen ska stanna under jord.

Vi är del av den större rörelsen för klimaträttvisa.
Vi är Folk mot fossilgas.

Trots att det idag finns stort motstånd mot fossila bränslen som olja och kol, presenteras fossilgas ("naturgas") ofta som ett "övergångsbränsle" till förnybar energi.

Om regeringen tillåter ny infrastruktur för fossilgas kommer det att låsa in samhället i ytterligare 40 år av fossilt beroende.
Därför uppmanar vi till handling. Nu.

About

We are a network of Swedish activists with different backgrounds, from different movements, coming together to keep fossil fuels in the ground.

We are part of the bigger climate justice movement.
We are people against fossil gas.
We are Folk mot fossilgas.

While there's a lot of resistance against oil and coal, fossil gas ("natural gas") is often presented as a "transition fuel" to renewable energy.

But if the government allows new infrastructure for fossil gas, they will lock society into 40 more years of fossil dependency. That's why we call for action. Now.

Mer information

Further info

Det här är den största aktionen mot fossilgas i Sverige hittills.

This is the greatest call to act against fossil gas yet in Sweden.

Delta tillsammans med oss i en olydig massaktion 6-8 september 2019!


Join us for a disobedient mass action on September 6-8th 2019!
I Skandinaviens största hamn (Göteborgs hamn) bygger företaget Swedegas en terminal för fossilgas. De vill ansluta terminalen till stamnätet, vilket skulle innebära en inlåsning i fossilt beroende i minst 40 år framåt.
En riktigt klimatkass idé!

In Scandinavia's largest port (Port of Gothenburg), the company Swedegas is building an import terminal for fossil gas. They want to connect the terminal to the Swedish gas grid, which would create a lock-in for fossil fuels dependency for the coming 40 years. A terrible idea!

Sveriges regeringen förväntas ta ett beslut i höst - att tillåta eller stoppa fossilgasimporten. Vi kan inte lita på att de fattar rätt beslut. Vi behöver visa vägen och agera när ingen annan gör det.

The Swedish government is expected to make a decision this fall - to allow or to stop these fossil gas imports.
We can't rely on them to make the right decision.
We need to claim the power of the people.

Keep all fossil fuels in the ground!

Alla fossila bränslen måste stanna under jord!

Vad är fossilgas?

What is fossil gas?

Fossilgas (ofta kallat "naturgas") är ett fossilt bränsle. Dess utvinning drabbar samhällen hårt runt om i världen, och den har stor klimatpåverkan. Fossilgas består huvudsakligen av metan, en växthusgas med minst 86 gånger högre uppvärmningspotential än koldioxid. Metan lägger ut i atmosfären i samband med utvinning, transport och bunkring av fossilgas - så dess klimatpåverkan har nyligen beräknats till minst så hög som kol och olja.
Läs mer på fossilgasfallan.se

Fossil gas (often called "natural gas") is a fossil fuel. Its extraction hits local communities hard, and it has a large climate impact. Fossil gas consists mainly of methane, a greenhouse gas which impacts climate change at least 86 times more than CO2. Methane leaks into the atmosphere during extraction, transport and storage of fossil gas - so its total climate impact gas has recently been calculated to be at least as high as that of oil and coal.

Om aktionen

About the action

Vad?
Det här är den största olydiga klimataktionen som organiserats i Sverige hittills.
Vi kräver ett stopp för all ny infrastruktur för fossilgas - i Göteborg och andra svenska hamnstäder. Vi har ingen tid att förlora. Tillsammans skickar vi en kraftfull signal: det är dags att agera för klimaträttvisa. NU.

What?
This is the largest disobedient climate action organised in Sweden so far.
We demand that no more fossil gas will enter the Swedish gas grid. There is no time to waste.
Join us and send a powerful signal: it's time to act for climate justice. NOW.

Folk mot fossilgas är en massaktion. Vi kommer vara många och vi kommer vara ostoppbara.
Folk mot fossilgas är en olydig direktaktion.
Ibland behöver folk bryta mot lagen för att skydda naturen och vår framtid.
Folk mot fossilgas är en icke-våldslig aktion.
Människors trygghet under aktionen är av högsta prioritet för oss.

Folk mot fossilgas is a mass direct action.
We will be many and we will be unstoppable.

Folk mot fossilgas is disobedient.
We will not hesitate to break the law to protect the environment and our future.
Folk mot fossilgas is non-violent. The safety of all people in and around the action is our priority.

Var?
Göteborg, Sverige

Where?
Gothenburg, Sweden.

När?
6-8 september 2019

When?
September 6-8th, 2019.

Vem?
Vi uppmanar alla som vill agera för klimaträttvisa och som håller med om vår aktionskonsensus att delta!
Vi uppmanar folk att komma från andra länder för att delta.

Who?
We call on anyone who wants to act for climate justice, and who agrees with the action consensus, to join us!
We encourage people to come from other countries to join as well.

Budget

The budget

The donations raised here will be used to fund our outreach materials and platforms.
But since we are short on time we have set the donation goal lower than it actually needs to be.


Firefund (like many other crowdfunding sites) uses an All-or-nothing model, meaning if we don't reach our goal your donation won't be transferred.
Just to be clear - organising a mass action costs a lot of money.
Therefore we encourage you to keep donating even if we have reached 1.500 EUR.

De pengar vi samlar in här kommer användas till kampanjmaterial och plattformar för att nå ut med vår aktion.
Men eftersom vi har ont om tid är insamlingsmålet lägre än den budget vi verkligen behöver.

Firefund (liksom många andra plattformar) använder en Allt-eller-inget modell, vilket innebär att inga pengar dras från ditt konto förrän vi nått vårt mål.
För att vara tydliga - att organisera en massaktion kostar mycket pengar.
Därför uppmanar vi dig att donera även om vi redan nått 1.500 EUR.

The donations raised will be used to make our action successful - and we will keep you posted about it on our website and in our newsletter.
Stopping the import of fossil gas is urgent and we have to act now.
We need YOUR support to make it happen.

För att stoppa importen av fossilgas måste vi agera NU! Och vi behöver DITT stöd.

Some of the outreach costs we have are:

En del av det material vi behöver är:

Plancher 500 €
Klistermärken 500 €
Flyers 140 €
Frakt för ovan 400 €
Adbusts 900 €
Action Network 50 €
Domännamn 32 €
Server 60 €
Totalt 2582 €
Posters 500 €
Stickers 500 €
Flyers 140 €
Shipping for all above 400 €
Adbusting campaign 900 €
Action Network 50 €
Domain 32 €
Server 60 €
Total 2582 €


Vi har satt insamlingsmålet till 1.500 EUR - men vi behöver nå högre.
Förutom outreachmaterial behöver vi också sponsra aktionsmaterial och logistik. Hjälp oss nå minst 3.000 EUR och donera nu!

As you see, we've set the donation goal at 1.500 EUR - but we need to reach higher. Apart from outreach, we also need to fund a lot of action materials and logistics. Help us reach at least 3.000 EUR and donate right now!I korthet

In short

Fossilindustrin försöker etablera fossilgas som en klimatlösning, i Sverige och Europa.Men vi accepterar det inte!
Rörelserna mobiliserar: I ett unikt samarbeta mellan aktionsgrupper runt om i landet kallar vi nu till den största olydnadsaktionen för klimatet i Sverige hittills.

The fossil fuel industry is trying to establish fossil gas as a climate solution, in Sweden and around Europe. But we are not having any of it.
​​​​​​​The movement is mobilising: We are calling for the largest disobedient climate action in Sweden yet, in a unique collaboration between grassroots action groups.

Vi måste stoppa bygget av fossilgasterminalen i Göteborg - så vi kallar till en massaktion i Göteborg den 6-8 september 2019.
Och vi behöver din hjälp för att lyckas!

We aim to stop the fossil gas terminal planned in Gothenburg - so we call for a mass action in Gotheburg on 6-8th September 2019.
And we need your help to make it happen!

Hur kan du stötta oss?

How can you support us?

(1) Sponsra oss. Varje krona räknas!
(2) Dela vår insamling i sociala medier!
(3) Delta i aktionen i september 2019!​​​​​​​

(1) Fund us. Every donation counts!
(2) Share this crowdfund on social media!
(3) Join us in September 2019!

Mer info på vår hemsida: folkmotfossilgas.earth

For more information, visit our website: folkmotfossilgas.earth

Vi ses i september!

I solidaritet,
Folk mot fossilgas

See you in September!

In solidarity,
Folk mot fossilgas33% of €1500

€ 500 reached in total

-1768 days left

Choose the amount you wish to donate

A credit card donation will only be transferred if the campaign reaches the goal in time.