0% of €700

€ 0 reached in total

-1798 days leftOm

Bogmessen skabes af FAB: Forenede Anarkistiske Bogcaféer. FAB er et samarbejde mellemde to anarkistiske bogcaféer i København, Bogcaféen Halmtorvet og Bogcaféen Barrikaden.

I år vil bogmesse foregå i det autonome kulturcenter Ungdomshuset i København NV.

På stedet er der både en sal til boder såvel som en hyggelig gård, et vegansk køkken, barer og scener samt mindre rum til oplæg og workshops.Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkomne.

About

The Bookfair is created by FAB: Forenede Anarkistiske Bogcaféer (United Anarchist Bookcafées). FAB is a collaboration between the two anarchist bookcafées in Copenhagen, Bogcaféen Halmtorvet and Bogcaféen Barrikaden.

This year the book fair takes place in the autonomous cultural center Ungdomshuset in the north west part of Copenhagen.

The venue provides both a hall for the distros and stalls, as well as a cosy yard, a vegan kitchen, bars and scenes and smaller rooms for talks and workshops.
We are looking very much forward to welcome you there.

Yderligere information

Further info

Keep an eye at our event at DukOp and Facebook for more info:

Hold øje med vores event på DukOp og Facebook for mere information:

And read more about FAB: Forenede Anarchist Bookcafés at our Facebook-page:

Og læs mere om FAB: Forenede Anarkistiske Bogcaféer på vores Facebook-side:

Hvad?

What?

Anarkistisk Bogmesse København 2019 er et åbent rum for anarkister og mennesker, der er interesseret i anarkisme.
Bogmessen bliver et tre-dages arrangement fra d. 9.-11. august i Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.
Den vil bestå af boder fra anarkistiske og andre venstreradikale projekter, hæng ud områder for voksne og børn så vel som vegansk mad, musik og udstillinger.
Der vil også være oplæg og workshops.

The Anarchist Bookfair Copenhagen 2019 will be an open space for anarchists and people interested in Anarchism. The bookfair is a 3-day event from August 9-11 in Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.
It will consist of distros from anarchist and other left radical projects,
hang-out spaces for adults and kids as well as vegan food, music and exhibitions.
There will also be talks and workshops.

Dette års fokus er anarkistiske syn på nutidige kampe og forslag til løsninger baseret på både teori og praksis.

Idet verden ændrer sig, har vi brug for fysiske rum til at møde hinanden.
Vi vil inspirere og blive inspireret, dele vores viden, erfaringer og oplevelser, skabe et rum for læring og idéudvikling, dyrke solidaritet på tværs af kampe og møde både gamle og nye venner.
Vi vil styrke de fællesskaber og alliancer, som allerede eksisterer, og vi vil bruge bogmessen som næring til at gro nye.

This year the focus will be on anarchist views on current struggles as well as suggestions for solutions based on both theory and praxis.

As the world is changing, we need spaces to meet each other in person.
We want to inspire and be inspired, share our knowledge and experiences, create a space for learning and development of ideas, cultivate solidarity across struggles and meet both old friends and new ones.
We want to strengthen the communities and alliances that already exists, and we want to use the bookfair as nourishment to grow new ones.

The Anarchist Bookfair Copenhagen 2019 is by anarchists for anarchists

Anarkistisk Bogmesse København 2019 er skabt af anarkister for anarkister.

Mål

Goal

Vil vil gerne gøre bogmessen gratis for alle, både gæster, boder og talere.
For at få det til at ske, har vi brug for hjælp til de grundlæggende omkostninger såsom:

We wish to make the bookfair free for all, both guests, distros and speakers.
In order to make that happen, we need help to pay for the basic costs like:

  • (Delvis) betaling for rejseudgifter til internationale kammerater
  • Plakater og flyers
  • Transport og materialer til workshops, oplæg og boder
  • Hæng ud og aktivitetsområder til både voksne og børn
  • (Partial) travel expenses for international comrades
  • Posters and flyers
  • Transportation and material for workshops, talks and distros
  • Hang out and activity spaces for both adults and children

Vores mål er €700, og for det beløb vil det være muligt for os at skabe en indholdsrig 3-dages bogmesse, som er gratis for alle.

Eventuelt overskud fra bogmessen vil gå til Anarkistisk Bogmesse København 2020 og / eller anarkistiske projekter, der har brug for støtte.

Our goal is €700, and for that amount we will be able to make a rich 3-day bookfair free for all.

Any excess from the book fair will be spent on the Anarchist Bookfair Copenhagen 2020 and/ or anarchist activist projects in need of funding

0% of €700

€ 0 reached in total

-1798 days left


Choose the amount you wish to donate

A credit card donation will only be transferred if the campaign reaches the goal in time.