HELP BLITZ PAY OFF DEBT

HJELP BLITZ Å BETALE GJELDA

Blitz is an autonomous youth house based in Oslo since 1982 

Like all autonomous collectives around the world, we struggled through the pandemic but survived. But a massive weight on our shoulders is debt from the times of crisis we have been through, in particular debt from electricity costs.

Throughout 42 years of existence the blitz house has been in the center of multiple activist groups and movements. To mention a few:

🏴 radiOrakel – worlds first feminist radio station

🏴 AFA - antifascist action network based in Oslo

🏴 AKKS - non-profit organization aimed to increase gender diversity in the music scene

🏴 Barnemakt - independent network of young people fed up with the powerlessness of minors in political institutions in Norway

🏴 Nettverk for dyrs frihet - animal activist group

🏴 Artist for Palestine - an autonomous network of artists and cultural workers demanding an immediate ceasefire and stop to the genocide of Palestinians currently being carried out by Israel

🏴 Smørsyra – the Blitz house magazine 1988-2021

Blitz was involved in multiple protest and riots including 2008-2009 Oslo riots and still participates in demonstrations and protests.

Important activities worth mentioning is the Blitz cafe open throughout the week offering vegan and vegetarian food, infoshop, booking group, studio and rehearsal rooms, film screenings and workshops educating about current and past activism groups and movements outside of Norway and Europe, digital safety, harm reduction, movements throughout history.

Blitz does not tolerate or discuss any bigotry around gender, transphobia, ableism, racism and other harassment.

The house has been a center for mobilization, organization and action for almost half a decade.

Blitz has been an important part of the underground music scene. Organizing multiple support events even in our years of struggle but we can no longer continue that until we get ourselves out of extreme debt which threatens us with eviction and we will not allow that to happen. 

Our current debt is 355 964 nok which is roughly 35 000 euros. We are nothing without our community, paying this off would mean we can support even more activists and groups in need. We are aiming to crowd fund at least 10 000 euros or (100 000 Norwegian krones) that is almost a third of our debt and it would make it possible to pay the rest back with in house events.

We urge you to check out our bandcamp – there’s live concert recordings from various bands through out the years. 

blitzbooking.bandcamp.com

We are dealing with a debt company that doesn’t go into deliberations and does not care what happens to us, nothing new, but dealing with heartless bureaucracy can be done with some help from you.

If you are in Oslo attend our gigs!


Follow us on social media:

FB: https://www.facebook.com/blitzbooking

Insta: @blitz_booking

Blitz er et selvstendig ungdomshus i Oslo startet i 1982.

Som alle autonome kollektiver rundt om i verden måtte vi kjempe oss gjennom pandemien, men overlevde, og nå er vi klare til å bygge det som kommer videre. Men en stor vekt på våre skuldre er gjeld fra krisetidene vi har vært gjennom, spesielt gjeld fra varme og strømutgifter.

Gjennom 42 års eksistens har Blitzhuset vært i sentrum av flere aktivistgrupper og bevegelser. For å nevne noen:

🏴 radiOrakel - verdens første feministiske radiostasjon

🏴 AFA - antifascistisk aksjonsnettverk med base i Oslo

🏴 AKKS - ideell organisasjon har som mål å øke kjønnsmangfoldet i musikklivet

🏴 Barnemakt – uavhengig nettverk av unge mennesker lei av mindreåriges maktesløshet i politiske institusjoner i Norge.

🏴 Nettverk for dyrs frihet - dyreaktivistgruppe

🏴 Artist for Palestine - et autonomt nettverk av kunstnere og kulturarbeidere som krever en umiddelbar våpenhvile og stopp for folkemordet på palestinere som for tiden utføres av Israel.

🏴 Smørsyra – the Blitz house magazine 1988-2021

Blitz var involvert i flere protester og opptøyer, inkludert 2008-2009 Oslo-opprøret mot Gazakrigen og deltar fortsatt i demonstrasjoner og protester.

Viktige aktiviteter verdt å nevne er Blitz-kafeen som er åpen i hverdagene, og tilbyr vegansk og vegetarisk mat, infoshop, bookinggruppe, studio- og øvingsrom, filmvisninger og workshops som informerer om nåværende og tidligere aktivismegrupper og bevegelser utenfor Norge og Europa, digital sikkerhet, førstehjelp, skadereduksjon og bevegelser gjennom historien.

Blitz tolererer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, rasisme, transfobi, funskjonsevner, og annen trakassering.

Huset har vært et senter for mobilisering, organisering og handling i snart et halvt tiår.

Blitz har vært en viktig del av undergrunns musikkscenen. Huset organiserer flere støttearrangementer selv i harde tider, ​​men vi kan ikke lenger fortsette det før vi kommer oss ut av ekstrem gjeld som truer oss med utkastelse. Vi vil ikke la det å skje.

Gjelden vår er på 355 964 nok, som er omtrent 35 000 euro. Vi er ingenting uten fellesskapet vårt, å betale dette vil bety at vi kan støtte enda flere aktivister og grupper i nød. Vi tar sikte på å crowdfunde minst 10 000 euro eller (100 000 norske kroner) som er nesten en tredjedel av gjelden vår, og det vil gjøre det mulig å betale resten tilbake med interne arrangementer.

Vi oppfordrer deg til å sjekke ut vår bandcamp – det er live konsertopptak fra forskjellige band gjennom årene.

blitzbooking.bandcamp.com

Vi har å gjøre med et gjeldsselskap som ikke går inn i diskusjoner og ikke bryr seg om hva som skjer med oss, ikke noe nytt, men å håndtere hjerteløst byråkrati kan gjøres med litt hjelp fra deg! Takk til alle som kan spare oss noen euro❤️

Hvis du er i Oslo, kom på konsert!


Følg oss for oppdateringer:

FB: https://www.facebook.com/blitzbooking

Insta: @blitz_booking

0% of €5000

€ 0 reached in total

-14 days left